Prolyte Campus

  • 2018-04-12
  • events

Szkolenie organizowane we współpracy z producentem konstrukcji aluminiowych, podestów i wciągników scenicznych, holenderską firmą Prolyte. Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które pracują w branży scenicznego lub wystawowego oświetlenia, nagłośnienia i multimediów, a szczególnie dla właścicieli firm, kierowników i techników wykorzystujących konstrukcje aluminiowe do budowy różnorodnych obiektów i struktur: tymczasowych i stałych, napotykając różne problemy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Harmonogram:

09.00 – 09.30 - Powitanie uczestników i wprowadzenie do szkolenia

09.30 – 12.00 - Jak użytkować kratownice. Wskazówki i porady jak w sposób prawidłowy i bezpieczny, wykorzystywać możliwości kratownic Prolyte

12.00 – 13.00 - Przerwa

13.00 - 13.30 - Bezpieczeństwo użytkownika (Fundacja FOH)

13.30 – 13.30 - Najnowsze normy Eurocode

13.30 – 15.00 - Siły, rodzaje obciążeń i ich wpływ na kratownice

15.00 – 16.00 - Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie w języku angielskim, z tłumaczeniem. Prowadzący szkolenie: Matthias Moeller - Senior Technical Consultant PROLYTE

Szkolenie darmowe. Podstawą uczestnictwa rejestracja na stronie.

This website uses cookies to collect data and to help provide you with the best experience we can. Cookies enable a personalized experience for visitors. To avoid cookies, you can change the security settings in your web browser. If you continue to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information go to our Privacy Policy. I understand