EU Projects

 

Prolight Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Prolight Sp. z o.o. dla potrzeb branży oświetlenia specjalistycznego"

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Prolight Sp. z o.o., która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów w obszarze profesjonalnego oświetlenia do stosowania w szczególności w architekturze i teatrze.  
W powstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym przeprowadzane będą badania mające na celu wyznaczenie parametrów mających największy wpływ na jakość opraw oświetleniowych oraz skonstruowanie prototypów nowych urządzeń oświetleniowych do zastosowań profesjonalnych cechujących się m.in. energooszczędnością.

Efekt projektu:

Efektem realizacji prac badawczo-rozwojowych będzie wdrożenie do własnej działalności innowacyjnych produktów w postaci nowych modeli opraw scenicznych oraz usług pomiaru charakterystyki urządzeń oświetleniowych wg opracowanej procedury.

Wartość projektu:

3 668 106,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 087 540,00 PLN

 


 

Prolight Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Wieloetapowe zadanie analityczno-projektowe związane z określeniem kryteriów porównawczych oraz projektów elementów nowatorskich urządzeń oświetleniowych LED."

Cel projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności firmy Prolight Sp. z o.o. poprzez oferowanie klientom nowej usługi polegającej na ocenie jakości źródeł światła oraz wykorzystanie tej procedury w praktyce do budowy prototypów nowych modeli urządzeń oświetleniowych. Pozwoli to na dywersyfikację oferty wnioskodawcy, wejście na nowy rynek z nowym produktem o lepszych parametrach, cechach i funkcjonalności.

Efekt projektu:

Efekty projektu będzie wprowadzenie do działalności firmy innowacji produktowej poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi i nowego produktu. Dzięki wdrożeniu w firmie wyników badań opracowanych przez jednostkę naukową możliwy będzie rozwój potencjału badawczego firmy, wzrost konkurencyjności oraz pozyskanie nowych odbiorców krajowych i zagranicznych możliwy dzięki rozszerzeniu gamy produktów oferowanych już istniejącym odbiorcom.

Wartość projektu:

359 775.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

248 625,00 PLN

 

This website uses cookies to collect data and to help provide you with the best experience we can. Cookies enable a personalized experience for visitors. To avoid cookies, you can change the security settings in your web browser. If you continue to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information go to our Privacy Policy. I understand