Avolites Diamond 9 - Exclusive lighting controller for live events, theaters [PL+S'22].

  • 2022-05-05
  • products

The exclusive Diamond 9 (D9) lighting controller, is Avolites' latest device for production engineers, designed based on the company's forty years of experience. The Diamond 9 is a [re]evolution in the control of all kinds of live productions, as well as a powerful lighting controller also for theater. The console was developed not only based on the experience of Avolites specialists, but also through the involvement of users, designers and lighting and AV engineers.

 

 

Avolites D9 w skrócie:
nowy mikser wnosi zupełnie nową jakość w dziedzinie miksu oświetlenia
11 ultrajasnych ekranów dotykowych, zmotoryzowane fadery, nowe enkodery pozwialające na intuicyną pracę realizatora
T-Bar, zapewniający wyrafinowaną kontrolę dla ręcznych przejść
Do ekranów głównych dołożone zostały również trzy 4,3 calowe dodatkowe ekrany do podglądów,
Nowo zaprojektowane optyczne koła enkoderów oraz podświetleniem LED RGB
Bardziej intuicyjna integracja sterowania multimediami dla twórców oświetlenia
30 optycznych obrotowych, czułych na dotyk enkoderów odtwarzania z funkcją push - ze specjalnie zaprojektowanym pokrętłem
Pełna specyfikacja techniczna Avolites diamond 9
Czytaj więcej o sterownikach oświetlenia

Avolites D9 at a glance:

- new mixer brings a whole new quality to lighting mixing

- 11 ultra-bright touchscreens, motorized faders, new encoders for intuitive mixing

- T-Bar, providing sophisticated control for manual transitions

- Three 4.3" auxiliary screens for previews have also been added to the main screens,

- Newly designed optical encoder wheels and RGB LED backlighting

- More intuitive media control integration for lighting designers

- 30 optical rotary touch-sensitive playback encoders with push function - with specially designed knob

 

Full technical specifications of Avolites diamond 9

The whole article is available on the portal infomusic.pl:

Avolites Diamond 9 - Exclusive lighting controller for live events, theaters [PL+S'22].

Related

This website uses cookies to collect data and to help provide you with the best experience we can. Cookies enable a personalized experience for visitors. To avoid cookies, you can change the security settings in your web browser. If you continue to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information go to our Privacy Policy. I understand